Φορείς Διαπίστευσης

Logo Επωνυμία Στοιχεία Επικοινωνίας
COSMOCERT - Υπηρεσίες Πιστοποίησης ΑE Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου: Κωνσταντίνος Διαμαντόπουλος
Email : hotels@cosmocert.gr
Fax: 2106712755
Τηλ.: 2106712855
Website: www.cosmocert.gr
EUROCERT Α.Ε. - Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ελέγχων και Πιστοποιήσεων (EUROCERT Α.Ε.) Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου: Γεώργιος Μπρισκόλας, Αθη Χαλκιοπούλου, Γιώεγιος Σιφωνιός
Email : hotels@eurocert.gr
Fax: 2106203018
Τηλ.: 2106253927
Website: www.eurocert.gr
TÜV AUSTRIA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (TUV AUSTRIA) Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου: Ιωάννης Καλλιάς, Χρήστος Νιχωρλής, Γεώργιος Καρκάνης, Ιακωβίνα Βαρδαλάχου, Χαράλαμπος Αγγελούδης, Μαρία Αγαπητού, Νικόλαος Καββαδίας
Email : tourism@tuv.at
Fax: 2105203990
Τηλ.: 2105220920
Website: www.tuvaustriahellas.gr
BUREAU VERITAS HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (BUREAU VERITAS HELLAS MAE) Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου: Καρατζάς Μιχάλης
Email : grc_scscer@bureauveritas.com
Fax: 2104063118
Τηλ.: 2104063000
Website: www.bureauveritas.gr
DQS ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (DQS ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ) Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου: Παναγιώτης Γιαννούτσος
Email : tourism@dqs.gr
Fax: 2108083925
Τηλ.: 2106233493
Website: https://www.dqsglobal.com/el-gr/
TUV ΕΛΛΑΣ (TÜV NORD) Α.Ε (TUV HELLAS S.A.) Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου: Ι. Κωνστανταρόπουλος, Λ. Ζάχος, Δ. Γουρνάκης
Email : hotelsgreece@tuv-nord.com
Fax: 2106528025
Τηλ.: 2152157400
Website: www.tuvhellas.gr
ΛΕΤΡΙΝΑ ΑΕ Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου: Ι. Μπερτσάτος
Email : certification@letrina.gr
Fax: 2106845626
Τηλ.: 2106848190
Website: www.letrina.gr
QMSCERT ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Α.Ε Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου: Ε.Μπακιρτζή, Κ. Καραγιώργος
Email : sales@qmscert.com
Fax: 2310443094
Τηλ.: 2310535765
Website: www.qmscert.com
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου: Ι. Δημητριάδης, Α. Κουρτέσης, Α. Στάμου, A. Καλαντζής.
Email : athens.office@mirtec.gr
Fax: 2421095364
Τηλ.: 2109961408
Website: www.ebetam.gr/
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου: Ι.Παπαδάκης
Email : papadakis@iqc.gr
Fax: 2109884482
Τηλ.: 2109427270
Website: www.iqc.gr
AVRV ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου: Παπασπυρόπουλος Ιωάννης
Email : info@avrv.gr
Fax: 2106046507
Τηλ.: 2106047411
Website: http://www.avrv.gr/
Q-check Ι. Κ. Ε. Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου: ΜΙΓΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
Email : info@qcheck-cert.gr
Fax: 2410538919
Τηλ.: 2410538835
Website: www.qcheck-cert.gr
ΒΙΟΕΛΛΑΣ Α.Ε. Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΡΟΥΣΗ
Email : hotel@bio-hellas.gr
Fax: 2108211015
Τηλ.: 2108211940
Website: www.hotel-biohellas.gr
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (EPIRUS CERT) Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου: ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ, ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ, ΚΑΡΠΑΘΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Email : epiruscert.hotel@gmail.com
Fax: 2114114506
Τηλ.: 2102852634
Website: http://www.epirus-cert.gr/
CERT1 smpc Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου: Διονύσης Μπουγάτσος
Email : grhotels@cert1.gr
Fax: 2168008043
Τηλ.: 2168008041
Website: www.cert1.gr